Figen

Generelt: 

Figner er et helt kapitel for sig. Af største betydning er sortsvalget. I middelhavsområdet bestøves fignerne af en lille hveps, der ikke findes i Danmark. Derfor kan vi kun dyrke sorter der ikke behøver bestøvning for frugtsætning. Alle sorterne trives i koldhus hvor de dog kan være dominerende. De fire førstnævnte sorter er velegnet til friland på en beskyttet vokseplads, solbeskinnet mur eller lignende. Her kan man få rigtigt megen glæde af sit figentræ og høste fantastiske frugter om efteråret. I meget hårde vintre kan der ske tilbage-frysninger, men figentræet skyder altid igen fra basis. For at stimulere udbyttet er der et par gode triks man kan benytte sig af. 1) Jorden må ikke være for kraftig, så bliver væksten det også, på bekostning af udbyttet. En krukke kan være en udmærket måde at styre rodvæksten på, men husk at flytte denne til beskyttet sted om vinteren da roden ikke tåler hård frost. 2) Prøv, ved beskæring, at skabe så mange skudspidser som muligt, da det er her næste års figner udvikles. I praksis sker dette ved i forsommeren at knibe alle kraftige skud over det 4. blad. Så bryder knopperne i bladhjørnerne og en enkelt skudspids konverteres til 3-5 nye skudspidser. 3) Tag vare på skudspidserne, i milde vintre sker der ingenting, men i hårde vintre kan planten med fordel tildækkes. Hvis alle skudspidser fryser tilbage kommer der kun umodne efterårsfrugter året efter.