Mini Kiwi 'Nosdino'

Nosdino, er den hanlige bestøverplante til alle de hunlige kloner af Mini Kiwi, Actinidia arguta. Herudover er Nosdino en god biplante, da blomstringen ofte er rigelig og pollenet populært hos bierne.

Kiwi 'Nosdino'

Actinidia arguta 'Nosdino'