Ikke alt der tæller, kan tælles

2,7 ha æstetik & rummelighed
Westergaards ligger i smukke omgivelser i udkanten af landsbyen Rynkeby ved Kerteminde. Vi har 2,7 ha land til rådighed med skov, planteskole, plantage og dyrehold.

Rammerne giver os mulighed for at tilbyde en social indsats over for mennesker, der befinder sig i en sårbar livssituation fx som følge af kronisk sygdom og stress. Det hænger godt sammen med vores værdier om at være en virksomhed, der bidrager til bæredygtig produktion og skaber balance mellem socialt ansvar og lokal udvikling.


Et forløb på Westergaards Planteskole er en anderledes helhedsorienteret indsats, hvor praktik og rehabilitering er tænkt sammen.
Pædagogisk arbejder vi med relationer ud fra en anerkendende tilgang. Vi ser den enkeltes ressourcer og planlægger hverdagen, så hvert enkelt menneske får mulighed for at genvinde evnen til at mærke sig selv og træffe beslutninger ud fra egne ressourcer. Vi arbejder med redskaber, der skal forebygge tilbagefald af fx angst, stress og depression. - Eksempelvis bruger vi mindfulness som træning i selvledelse. Vi anvender yderligere principper fra haveterapi til at fremme rehabiliteringen.

Det er en stor glæde for os, at vi er udvalgt som case i Det Samfundsnyttige Landbrug http://samfundsnyttigtlandbrug.dk/cases/westergaards-planteskole. Dette samarbejde giver os inspiration til fortsat at udvikle det sociale arbejde i Westergaards.