Overleese

'Overleese' er fundet i naturbestande i Michigan, USA og regnes for at være meget dyrkningsværdig. Den er samtidig ophav til flere nye sorter. Vi poder den endnu ikke.

Asimina triloba 'Overleese'